Tel: 023-67523363


MTSC 系列可控硅动态投切开关

         本开关主要用于0.22kV/0.4kV电压系统电容器组的投切开关;
         采用优化的内部算法及先进的过零技术,确保开关的每次动作快速准确;
         投切无涌流的产生;
         具有电源电压缺相保护、工作电压故障保护、自诊断故障保护、空载保护 、停电保护功能。
        


外形尺寸:


             本开关主要应用于220V和400V电压系统中,是取代低压电容投切"复合开关"和"低压电容切换交流接触器"的最新升级换代产品,广泛应用于各种低压系统。